Hoe CASH-punten gebruiken

Afbeelding
FAQ

Een probleem bij uw transactie?

Als uw kaart ingeslikt werd, wordt ze om veiligheidsredenen vernietigd en dus niet terugbezorgd.   
Het is evenwel aangeraden om ze toch te blokkeren door naar Card Stop te bellen op het nummer 078 170 170 (7/7d – 24/24u) *.   
Contacteer daarna uw bank voor een nieuwe kaart. 

Voor alle problemen rond transacties vragen wij u om uw bank te contacteren. 

Voor alle andere problemen kunt u terecht op het gratis nummer 0800/71 302 (helpdesk bereikbaar van maandag tot zaterdag van 8.00 u. tot 18.00 u.). 

*uitsluitend voor Belgische kaarten; voor buitenlandse kaarten: contacteer onmiddellijk uw bank.

Algemeen

Hoeveel betaal ik voor een verrichting via een Bancontact CASH-punt?

De Bancontact CASH-punten rekenen geen kosten aan de gebruiker aan. De eventuele transactiekosten worden bepaald door de algemene verkoopvoorwaarden van uw bank, zoals altijd al het geval was. Dat u gebruik maakt van een Bancontact CASH-punt verandert wat dat betreft niets aan de zaak.

Tarificatie

Wat moet ik doen als mijn kaart door een Bancontact CASH-punt wordt ingeslikt?

Als uw kaart door een CASH-punt wordt ingeslikt, wordt ze om veiligheidsredenen vernietigd. We raden evenwel aan om ze toch te blokkeren door naar het nummer 078 170 170 van ‘Card Stop’ te bellen (7/7d – 24/24u) *. Contacteer daarna uw bank voor een nieuwe kaart. 

*uitsluitend voor Belgische kaarten; voor buitenlandse kaarten: contacteer onmiddellijk uw bank.

Transactie of kaartprobleem

Wat moet ik doen als het toestel niet het gevraagde bedrag aflevert?

Als het toestel niet het gevraagde bedrag aflevert, vragen wij u om uw bank te contacteren die dan de nodige controles zal uitvoeren.

Transactie of kaartprobleem

Wat moet ik doen als het apparaat blokkeert tijdens mijn cash-storting?

Hoe zelden ook, het komt voor dat een apparaat tijdens de storting van cash vastloopt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren bij verfrommelde of gescheurde biljetten, met een vreemd voorwerp in een stapel briefjes, in geval van (een) verdacht(e) biljet(ten), bij een verkeerde handeling tijdens het invoeren van de bankbriefjes of door een probleem met het toestel. Bij een dergelijke blokkage kan alleen uw bank overgaan tot de nodige controles om uw rekening te crediteren. Dit soort van situaties kan dus alleen opgelost worden door uw bank te contacteren.

Transactie of kaartprobleem

Wat moet ik doen als het bedrag dat ik deponeerde niet snel gestort wordt op mijn rekening?

Als uw rekening niet gecrediteerd wordt met het bedrag dat u deponeerde via een Bancontact CASH-punt, kan alleen uw bank overgaan tot de nodige controles. Gelieve uw bank te contacteren om dit soort van situaties op te lossen.

Transactie of kaartprobleem

Welke garantie heb ik dat ik in alle veiligheid cash zal kunnen afhalen of deponeren?

Alle Bancontact CASH-punten zijn geïnstalleerd overeenkomstig de strengste veiligheidsnormen. 

Alles is zo ingericht dat het afhalen of deponeren van cash er in alle rust kan verlopen. Dankzij de spiegels onder aan het scherm kan de gebruiker zien wat zich achter haar of zijn rug afspeelt.

Voor het geval dat zich tijdens het afhalen van cash een probleem voordoet, is in de nabijheid van het CASH-punt het telefoonnummer te vinden van de helpdesk. Ook de procedure via ‘Card Stop’ om een kaart te blokkeren wordt er duidelijk uiteengezet.

In alle Bancontact CASH-punten is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 cameratoezicht. 

Bovendien bevinden de CASH-punten die ook de depositofunctie aanbieden zich in speciale binnenruimten. Deze beschikken over een alarmsysteem waarvan de sirene in werking treedt bij verdachte voorvallen.

Voor een optimale discretie op de locaties waar de depositofunctie wordt aangeboden, werden tussen de apparaten discretiepanelen geplaatst die het gezichtsveld van opzij beperken. Op de vloer vóór de biljettenverdelers werden afstandslijnen aangebracht. 

Tot slot werd er ook een sticker op de ramen bevestigd waar nodig om het uitzicht van buitenaf op de biljettenverdelers te beperken.
 

Geldafname
Geldstorting

Welke biljetten kan je verkrijgen aan een Bancontact CASH-punt ?

Vandaag leveren de Bancontact CASH-punten biljetten van €20 en €50 af. Bij sommige automaten vindt u biljetten kleiner dan €20 en biljetten van €100. Op de website cash.be vindt u weldra het detail van de biljetten die u per locatie kunt verkrijgen.

Geldafname

Waarom krijg ik soms andere biljetten dan verwacht?

Als u via het hoofdmenu onmiddellijk een voorgesteld bedrag selecteert, dan bepaalt het toestel welke biljetten u ontvangt op basis van beschikbaarheid. 

Indien u uw biljetten zelf wilt kiezen, dient u de optie 'Ander bedrag' te selecteren in het hoofdmenu. Enkel dan kunt u zelf bepalen welke biljetten u ontvangt. 

Geldafname

Waarom worden niet overal biljetten kleiner dan €20 of groter dan €100 aangeboden? Zal dat in de toekomst ooit het geval zijn?

We volgen aandachtig de werking van onze CASH-punten en luisteren naar de opmerkingen van de gebruikers. Op plaatsen met meerdere toestellen en centraal gelegen, zullen we nu meer variaties aanbrengen in het aanbod biljetten.

Geldafname

Tot welk bedrag is het mogelijk om geld te deponeren aan een Bancontact CASH-punt?

Om technische redenen is het toestel geprogrammeerd met een limiet op het aantal biljetten per transactie. U kunt echter onmiddelijk erna biljetten blijven toevoegen in één en dezelfde transactie, zonder te herbeginnen. Kies hiervoor de knop "meer storten".

Geldafname
Geldstorting

Hoe kan ik manueel het concrete bedrag ingeven dat ik wil afhalen? Ik zie alleen de vooraf ingestelde bedragen… ?

Bij de afhaling wordt u op het eerste scherm gevraagd om een vooraf ingesteld bedrag uit de kolom links te selecteren. U kunt er echter ook voor opteren om op de gele knop ‘afhaling’ te klikken. Die brengt u naar een tweede scherm met andere vooraf ingestelde bedragen. Ook dan kunt u opnieuw beslissen om geen van de voorgestelde bedragen te selecteren, maar op ‘ander bedrag’ te klikken. Daarna kunt u op het volgende scherm uw bedrag en dat van de biljetten kiezen.

Geldafname

Welke biljetten worden aanvaard bij het deponeren van cash?

Bij het deponeren van geld worden alle types biljetten in € aanvaard.

Geldstorting

Kan ik de rekening kiezen waar ik geld van afhaal of waar ik geld op deponeer?

Geld afhalen of deponeren via een Bancontact CASH-punt gebeurt altijd op de rekening die rechtstreeks gekoppeld is aan de bankkaart die voor de verrichting wordt gebruikt. 

Om geld te deponeren op een andere rekening moet men ofwel de kaart gebruiken die aan die rekening gekoppeld is (of die aanvragen bij de betrokken bank als u nog niet over zo’n kaart beschikt), ofwel een overschrijving verrichten naar die andere rekening, nadat het geld gestort werd.

Geldafname
Geldstorting

Kan ik bij het deponeren van geld op de rekening een mededeling meegeven?

Om boekhoudkundige redenen wilt u wellicht tijdens het deponeren op de rekening een mededeling meegeven. Dat is mogelijk tijdens de transactie. Op het moment dat het scherm ‘Biljetten gestort: Overzicht’ aangeeft, moet u alleen op het veld ‘Notities’ klikken. Er verschijnt dan een virtueel toetsenbord waarmee u uw mededeling kunt invoeren. Gestructureerde mededelingen zijn mogelijk sinds juni 2023.

Geldstorting

Hoe zit het met de andere bankfuncties, zoals overschrijvingen?

Ongeacht de bank waar u klant bent, kunt u aan de Bancontact CASH-punten geld afhalen en de pincode van uw bankkaart wijzigen. Als u bovendien uw rekening hebt bij Belfius, BNP Paribas Fortis, Fintro, ING en/of KBC/CBC, kunt u er ook het saldo van uw rekening opvragen en geld deponeren in de CASH-punten waar die functie aangeboden wordt (50% van de Bancontact CASH-punten tegen eind 2025). Binnenkort kunt u aan de Bancontact CASH-punten de gegevens die gelinkt zijn aan uw bankrekening updaten met uw identiteitskaart. 

Voor ‘non cash’ functies zoals overschrijvingen of het afdrukken van rekeningafschriften, zijn tal van andere kanalen mogelijk. Het zijn verrichtingen die tijd vragen en lange wachtrijen zouden veroorzaken, indien we ze ook via de geldautomaten zouden aanbieden. Om die reden zult u ze niet terugvinden op onze Bancontact CASH-punten.

Algemeen

Hoe garandeert u de netheid van de locaties van de CASH-punten?

Schoonmaakteams staan in voor een regelmatig onderhoud van de verschillende CASH-punten. De frequentie waarmee schoongemaakt wordt, verhoogt tijdens drukke perioden en op de vaakst bezochte locaties.  

Er bevinden zich ook matten bij de CASH-punten.

We vragen ook de medewerking van de gebruikers om de locaties waar onze CASH-punten zich bevinden, netjes te houden. Dat kan bijvoorbeeld door het ticket van de transactie niet op de grond te gooien. We hebben bovendien de schermen van onze CASH-punten recent nog aangepast om te vermijden dat gebruikers onnodig of ongewild een ticket zouden afdrukken.

Algemeen

Zijn de Bancontact CASH-punten toegankelijk voor mensen met een verminderde mobiliteit?

We hebben alles in het werk gesteld om de Bancontact CASH-punten zo toegankelijk mogelijk te maken voor personen met een verminderde mobiliteit. De locator op cash.be geeft, voor elke locatie met CASH-punten, een aanduiding van de toegankelijkheid voor mensen die zich met een rolstoel, rollator of ander hulpmiddel verplaatsen.

Het toetsenbord van alle CASH-punten is altijd toegankelijk vanuit een rolstoel.

Bovendien zijn alle CASH-punten toegankelijk voor blinden en slechtzienden, dankzij een systeem van audio-ondersteuning en aanduidingen in braille op de verschillende elementen van de toestellen.
 

Algemeen

Ik vind geen geldautomaat meer in mijn buurt. Ik heb de indruk dat er hoe langer hoe minder van zijn. Hoe komt dat?

Het aantal opnamen van cash is de voorbije tien jaar met 50% afgenomen. Het is dus logisch dat ook het aantal geldautomaten daalt. We evolueren wellicht naar een samenleving met minder cash, maar zeker niet zonder. Het is dus onze doelstelling om de toegang tot cash te blijven garanderen en zelfs te verbeteren, afgestemd op de behoeften van vandaag.

Daarom zult u de nieuwe Bancontact CASH-punten niet langer altijd vinden op de plaatsen waar de bankagentschappen toevallig hun kantoren huren of huurden, maar wel daar waar u werkelijk cash gebruikt: in winkelcentra, in buurten met veel cafés en restaurants, in de nabijheid van wekelijkse markten, op weg naar het werk, naar een uitgaansgelegenheid, naar de winkel ... 

Dat is een werk van lange adem dat stap voor stap verloopt. Wanneer het proces afgerond zal zijn zullen we in België over een netwerk beschikken van 2510 geldautomaten, op plaatsen die in ons dagelijks leven een grote rol spelen.       
 

Algemeen

In welke taal kan ik mijn transactie uitvoeren?

Elk CASH-punt is viertalig. Zolang er geen bankkaart wordt ingevoerd, zal het scherm afwisselend de boodschappen meedelen in de vier talen: Nederlands, Frans, Engels en Duits. Zodra de kaart werd ingebracht, zal het toestel de taal herkennen. Indien er geen taal gekoppeld is aan de kaart, zal de klant kunnen kiezen tussen de vier opgesomde talen.

Op de locaties is onze signalisatie opgesteld in de taal van de locatie. In toeristische regio’s en grootsteden voegen we ook andere talen toe, teneinde alle gebruikers te kunnen verder helpen.

Algemeen

Waarom vraagt de bank om mijn identiteitsgegevens bij te werken?

Als u een rekening wil openen bij de bank, dan moet u zich eerst identificeren. Die gegevens dienen wettelijk gezien steeds up-to-date te zijn. Daarom zal de bank nu en dan vragen om uw identiteitsgegevens bij te werken. Wanneer de uiterste doorlooptijd voor een update van uw gegevens is overschreden, zal u voorlopig geen transacties meer kunnen uitvoeren met uw bankkaart in een geldautomaat. Dit kan u enkel deblokkeren door de gegevens op uw elektronische identiteitskaart te delen met de bank. 

eID

Kan ik mijn identiteitsgegevens voor de bank bijwerken via een geldautomaat van een CASH-punt?

Ja, het is mogelijk om uw identiteitsgegevens bij te werken vanop een geldautomaat. Tot voor kort kon dit enkel vanop een geldautomaat van uw bank. Voortaan is het echter ook mogelijk om uw identiteitsgegevens voor de bank bij te werken vanop een geldautomaat van een Bancontact CASH-punt. Dit maakt het makkelijker voor u, zeker met een CASH-punt dicht bij u in de buurt. Let op, op vandaag kan dit enkel voor klanten van KBC/CBC/KBC Brussels, Belfius, BNPPF en Fintro. Na de zomer van 2024 volgt ook ING. Bent u klant bij een andere bank, dan kan u dit enkel vanop een geldautomaat van die bank.

eID

Hoe kan ik mijn identiteitsgegevens voor de bank bijwerken via een geldautomaat?

Om uw identiteitsgegevens voor de bank bij te werken, volgt u stapsgewijs deze stappen:

  • U voert uw bankkaart in. U kiest "mijn info bijwerken" of volgt de instructies op het scherm. 
  • Voer de 4-cijferige pincode van uw bankkaart in. De automaat zal uw bankkaart nu uitwerpen. 
  • Neem uw bankkaart terug uit de kaartlezer en geef vervolgens uw elektronische identiteitskaart op dezelfde plaats in de geldautomaat terug in. 
  • Ga akkoord met onze “privacy notice”
  • Uw eID gegevens worden bijgewerkt nu. Dit neemt even tijd in beslag, gelieve te wachten tot uw elektronische identiteitskaart uit de kaartlezer komt. U hoeft op geen enkele knop nog te duwen of de kaart terug te vragen.
eID

Is het veilig om mijn identiteitskaartgegevens voor de bank bij te werken in een CASH-punt?

Het is perfect veilig om uw identiteitsgegevens voor de bank bij te werken op een geldautomaat van een Bancontact CASH-punt. De gegevens worden niet bewaard op de automaat van het CASH-punt. Ze worden evenmin bewaard bij de beheerder van de geldautomaten, Batopin nv. Uw gegevens komen enkel terecht bij de bank waarvan u net de kaart hebt ingestoken, niet bij andere banken.

eID

Mijn elektronische identiteitskaart werd ingeslikt tijdens het inlezen van mijn gegevens. Wat nu?

Uitzonderlijk kan het gebeuren dat tijdens het inlezen van de gegevens van uw elektronische identiteitskaart door een geldautomaat, door een technische fout uw kaart wordt ingeslikt. Indien dit gebeurt, zal uw kaart door onze technische diensten uit de machine worden gehaald en zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde open politiekantoor gebracht. We raden aan dat om zelf ook contact op te nemen met het dichtstbijzijnde politiekantoor. Zij zullen u verder op de hoogte brengen van zodra de kaart werd binnengebracht.

Een alternatieve procedure bestaat erin om DocStop te contacteren en de procedure voor een verloren identiteitskaart te volgen. Weet echter dat aan deze procedure kosten verbonden zijn en dat uw kaart in dat geval ook definitief geblokeerd en niet meer bruikbaar zal zijn.

eID

Wanneer ik mijn identiteitsgegevens voor de bank bijwerk vanop een geldautomaat, moet ik de pincode van mijn identiteitskaart kennen?

Nee, wanneer u identiteitsgegevens voor de bank bijwerkt vanop een geldautomaat, zal u enkel de pincode van uw bankkaart moeten ingeven. De pincode van uw elektronische identiteitskaart zal niet worden gevraagd.

eID

Kan ik de identiteitsgegevens van mijn kinderen bijwerken voor de bank via een geldautomaat?

Ja, het is mogelijk om de identiteitsgegevens van uw minderjarige kinderen bij te werken voor de bank vanop een geldautomaat. De instructies zijn hetzelfde als in de normale flow. Zie hiervoor de procedure zoals beschreven in het antwoord op de vraag “Hoe kan ik mijn identiteitsgegevens voor de bank bijwerken via een geldautomaat?”.  Het enige verschil met de standaardprocedure is dat u de elektronische identiteitskaart van uw minderjarig kind invoert in plaats van uw eigen kaart.

eID

Vond u geen antwoord op uw vraag?